Dit Affald

Dit Affald, Dit Ansvar.

 

Husholdnings affald:

Vi skal Henstille til at de skraldespande der står ved opgangs tårne (de gamle blokke) og ved siden af indgangs døren (de nye blokke) ikke bruges til Flasker samt reklamer og uge aviser, da vi får "bøde" når det sker.

 

Storskrald:

Det blev på Generalforsamlingen Maj 2018 vedtaget at afskaffe det faste Storskrald rum, og overgå til kommunens Storskralds ordning, da reglerne for rummet ikke blev overholdt, og vores viceværter brugte for meget tid på bortkørsel og sortering, ting blev kastet ind med en skovl, der blev dumpet hårdevidevare, som Viceværter ikke må løfte (arbejdsmilijø regler), bygge- og anlægsaffald og andet der påviler den enkelte ejer selv at bortskaffe på genbrugspladsen.   

 

Sådan skal storskraldet sorteres

 

Storskraldet skal sorteres korrekt og i fire fraktioner:

  • Brændbart (fx møbler, gulvtæpper, madrasser uden metalfjedre)
  • Jern- og metalgenstande (fx cykler, barnevogne, sengebunde)
  • Elektronik affald (fx fjernsyn, computer, hårde hvidevarer)
  • Affald til deponering (fx imprægneret træ, større keramik, stentøj, porcelæn)

Hver affaldsfraktion skal lægges adskilt fra de andre i en bunke og bliver afhentet særskilt.

 

Genstande må ikke placeres i papkasser eller sorte sække. Renovatøren kan nægte at modtage ukorrekt sorteret og/eller emballeret storskrald. Ligeledes kan afhentning nægtes, hvis storskraldet ligger i en bunke der kan udgøre en fare for renovatøren ved håndtering af storskraldet.

Møbler, hårde hvidevarer og andre indbogenstande kan afleveres, som de er. Dog skal hver enkelt del kunne håndteres af 2 personer uden hjælpemidler. Alt andet storskrald skal i sig selv være håndterbart for en person.

Dagrenovation, bygge- og anlægsaffald, skrotbiler, papir, pap, glasemballager, juletræer og farligt affald afhentes ikke med storskrald.

 

Note:

Det koster ikke ekstra at få afhentet storskrald. Ordningen er betalt via forbrugsafgiften.

Er storskraldet ikke sat frem, tilstede eller sorteret korrekt i fraktioner på afhentningsdagen, opkræves et gebyr for forgæves kørsel.

 

Grøntaffald:

Skal afleveres i den nye opbevarings plads ved Blok 15

Affald SKAL tømmes ud af plast poser, hvis man har brugt plast poser til transporten. 

 

 Bygge- og anlægsaffald:

Skal afleveres på Genbrugspladsen, det påviler den enkelte ejer / Beboer at sikre at evt. håndværkere ikke bare dumper affaldet i den nærmeste krog på området.

 

Link til fredensborg kommunes side om affald:

 

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk