Humlebæk

Taget fra Wikipedia

Humlebæk var oprindeligt et fiskerleje, hvis historie kan spores tilbage til 1500-tallet. I henhold til jordebogen for Kronborg og Frederiksborg len 1582-83 havde Humlebæk 7 fiskere, som kun ydede fisk i landgilde.[2]

1682 talte fiskerlejet 7 huse, der lå parallelt med kysten på forstrande neden for en kystskrænt. Fiskeriet var overvejende et stadefiskeri, idet fiskestaderne lå ud for kysten. Med tiden voksede Humlebæk, og der opstod en gruppe af "frie" fiskere og dermed et modsætningsforhold til stadefiskerne. I 1903 dannedes "Foreningen af de fri Fiskere af 1903", der omfattede fiskere fra Espergærde, Humlebæk og Sletten. Med tiden fik Humlebæk-fiskerne deres egen forening.

En skole fik Humlebæk i 1792 i huset Gammel Strandvej 87, der stadig findes. Før den tid havde de 2 fiskerlejers børn søgt rytterskolen i Dageløkke.

23. juli 1700 gik svenske tropper i land i Humlebæk, hvilket førte til Danmarks udtræden af første af fase af Den Store Nordiske Krig

Kystbanen


Endnu i slutningen af 1800-tallet beskrives Humlebæk som " Fiskerleje og Ladeplads med Kapel, Havn, Kro, Skibs- og Baadebyggeri, Toldkontrolsted, Station for 3. sjæll. Kystpolitidistr."[3]

Det var anlæggelsen af Kystbanen 1895-97, der for alvor satte gang i befolkningsvækst og bebyggelsesudvikling. Godsejer Oscar Brun, ejer af den stedlige herregård Krogerup, afgav jord til anlæggelsen af en mellemstor station. Jernbanestationen blev oprindeligt lagt som et kompromis på bar mark omtrent midt mellem Humlebæk, Sletten og landsbyen Toelt, og snart voksede en bydannelse, Ny Humlebæk, frem i tilknytning til denne. Bydannelsen bredte sig hurtigt ud mod kysten til fiskerlejet, og de to bebyggelser voksede sammen til een. I tidens løb voksede stationsbyen sammen med fiskerlejet Sletten. Denne bebyggelse var imidlertid fortrinsvis knyttet til kysten og Strandvejen (Gammel Strandvej), mens anlæggelsen af en ny aflastningsvej (Ny Strandvej) mellem jernbanen og Strandvejen i første omgang ikke trak bebyggelse til.

Forholdene gjorde, at bebyggelsen opstod tre forskellige steder: i tilknytning til fiskerlejet Humlebæk, i tilknytning til fiskerlejet Sletten og i tilknytning til Torpen (Nederste Torp og Øverste Torp). Først fra 1950 regnedes de tre områder som sammenbyggede. Befolkningsudviklingen fordelt på delområder var:

Byudvikling

Området omkring stationen blev først bebygget i årene efter 2. verdenskrig, og den symmetriske randbebyggelse og anlægget foran stationen blev anlagt i 1950'erne. De to veje, der danner et "V" foran stationen, er opkaldt efter Oscar Brun og hans hustru, Ida Tesdorpf. Brun-familien havde spillet en rolle i Humlebæk, siden Constantin Brun havde købt Krogerup i 1810. Hans hustru Frederikke Brun har givet navn til Frederikkevej, mens Louisevej og Amalievej også er opkaldt efter Brun'ske personer. Omkring 1960 var området øst for jernbanen helt udbygget og man tog fat på området mod vest mellem jernbanen og Kongevejen.

1957 tog man fat på bebyggelsen af arealerne vest for Kystbanen med opførelsen af boligbebyggelsen Teglværksparken, der har navn efter Humlebæk Teglværk, der lå her fra 1908 indtil en ødelæggende brand i december 1943.

I begyndelsen af 1960-erne blev udarbejdet en "byudviklingsplan for Helsingøregnen", der også omfattede Humlebæk. Denne forudså, at der skulle ske en byudvikling vest for Kystbanen på arealer i tilknytning til Nederste Torp og Øverste Torp helt ud til Kongevejen. Gennemførelsen af denne tog imidlertid tid, og endnu ved kommunalreformen i 1970 var byudviklingsplanen kun delvist gennemført.

Byudviklingen efter 1970

1970'erne blev der etableret et omfattende stisystem af cykel- og gangstier, der fører til Humlebæk Centret. Centret og Humlebæk Bibliotek blev anlagt vest for stationen i tiden 1976-1987 efter tegninger af Erik Korshagen. Butikslivet er fordelt på centret og på Humlebæk Strandvej, mens alle butikker på Gammel Strandvej er forsvundet.

Samtidig blev Fredensborgvej anlagt som en forsænket motortrafikvej. Den oprindelige vej til Fredensborg fra Humlebæk til Fredensborg var Torpenvej, der i dag er skåret over af de mange boligveje i området. Tilbage af den oprindelige Torpenvej er kun stykket fra Gammel Strandvej til jernbanen. Ligeledes giver Jernbane Allé ikke meget mening længere, men oprindeligt førte den kastanjebeplantede vej op til Kystbanen, hvor der lå et jernbanepakhus, og fortsatte langs sporene frem til Humlebæk Station.

Pr. 1. januar 2007 blev Fredensborg-Humlebæk Kommune lagt sammen med Karlebo Kommune og blev omdøbt til Fredensborg Kommune.

Teglværksparken

Humlebæk

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk