April 2016

TVP – NYT 

 

 Renoverings projekter

 

Siden sidste tvp-nyt har bestyrelsen arbejdet meget på at få en forklaring på varmeforbruget i 2015. Vi har udsendt et referat  fra et møde der blev afholdt med fjernvarmeselskabet Nordfors, hvor vi prøver at forklare problemet. Det er meget teknisk.  Vi har undersøgt om vi kan gøre mere men mener ikke det er muligt. 

Blokkene nærmest jernbanen er i denne tid generet at råger der støjer meget.  Vi har sammen med vores nabo fået tilladelse af Naturstyrelsen til at regulere bestanden (sådan er sprogbruget). Vores nabo vil skaffe en jæger.

Bestyrelsen er meget opmærksom på vedligeholdelses af bygningerne i Teglværksparken. Vi drøfter og prioriterer hver måned hvilke opgaver der af økonomiske og nødvendige grunde skal sættes i gang nu og hvilke der kan vente.   Før bestyrelsesmødet hver måned går bestyrelsen sammen med Lars Schjerlund fra Hovedstadens Ejendomsservice og Peter Swensson fra vores administrationsfirma en runde i Teglværksparken for at være opdateret.

Grønt område

 Vi har beskåret busketterne langs vejen. Det ser drastisk ud, men sådan skal de nu beskæres.  Vi forsøgte sidste år at være mere forsigtige men det blev ikke pænt.  Buskene blev for høje, begyndte at hænge og nogle gik ud.  Resultatet ville på længere sigt blive meget dårligt, så i år har vi foretaget det nødvendige, selv om flere beboere ikke har været glade for den åbenhed det giver.  Det vil hurtigt vokse op igen.   Det er af samme grund, at der er sat et hegn op syd for blokkene 8 og 9.  Beboere i blokkene havde mange indsigelser bl.a. at græsplænen ville blive brugt til gennemgang til stationen og centret.  Det har vi så lyttet til og opsat et midlertidigt hegn.

 

 

Vi skal sluttelig oplyse at der vil blive afholdt generalforsamling d. 31 maj og forslag skal efter reglerne være indleveret senest d. 15 april.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Med venlig hilsen   

 

Flemming Nielsen

Teglværksparken

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk