April 2017

TVP – NYT

 

Grønt område

Igen i år er beboerne i flere blokke generet af rågerne skrig. Sidste år fik vi tilladelse af naturstyrelsen til at skyde fuglene men det blev ikke en større Susses.

I år har vi i stedet besluttet at tage rederne ned. Det er nu sket 2 gange og vi håber på at 3 gange må være nok. Vi for se. Men vi skal nok indstille os på at, rågerne flytter rundt. Det giver ingen mening blot at fælde de høje træer da nabobebyggelserne også har høje træer og flere af dem står tæt på vores bebyggelse.

Den seneste måned er den grønne beplantning igen blevet beskåret så den kan stå flot til sommer. Det ser måske lidt tyndt ud, men vi ved fra tidligere år, at det vil blive godt, når buskene bliver grønne.

 

Renoverings projekter

Det er meldt ud til alle beboere, hvorfor der har været nogle problemer med at få varmemålerne sat op. Der skal henvises til skrivelse.

Der har som altid været almindelige vedligeholdelsesopgaver der er blevet udført.

Vi har bl.a. haft nogle fugtproblemer og en kloak der skulle ordnes. Nogle af opgaverne har viceværterne udført andre har vi fået håndværkere udefra til at ordne.

 

Slutteligt skal det oplyses, at forslag til generalforsamlingen der afholdes

 

Tirsdag d. 23. maj i henhold til reglerne skal være indleveret til bestyrelsen senest d. 15. april. Forslag kan lægges i postkassen i nr. 387. Den er indenfor ved trappen mod kælderen.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Teglværksparken

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk