April 2018

 

 

TVP – NYT

 

Sidst vi udsendte et TVP – NYT havde sneen lige lagt. Nu må vi tro på, at den sidste sne er forsvundet.

 

I den forløbne periode - siden december- er der brugt mange kræfter på vedligeholdelse af bygninger som er bygget sidst i 50erne og midt i 60erne.

Det har været brud på nogle vandrør og manglende varme i nogle blokke.

 

Generalforsamling:

Vi har arbejdet meget med vinduer som flere stede ikke er optimale. Vi lovede på sidste generalforsamling at holde et møde om vedligeholdelse. Det når vi ikke, idet dragerne over og sålebænkene under vinduerne samt betonen generelt har givet os nogle problemer som det har taget tid at få undersøgt og analyseret, hvilket vi ikke er færdige med endnu.

Asfalt og maling af udhæng sternebrædder og vindskeder har vi fået tilbud på som vi vil tage med til generalforsamlingen tirsdag d. 29. maj.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senes d. 15. april.

Der sker nogen udskiftning i bestyrelsen denne gang så vi skal hermed efterlyse beboere, som er interesseret i at deltage i arbejdet.

Området:

Vi arbejder på at få renoveret maskinerne i vores vaskekældre. Vi har besluttet at det bliver Miele som vil stå for installation og vi forestiller os, at det vi l ske i løbet af sommeren.

Legepladsen er blevet renoveret efter som at de gamle legeting var rådne og vi har plantet nyt foran blokkene 1 og 15 Det er blokken nærmest jernbanen og den længst fra.

Affald:

Sidst skal vi anmode om, at man vil fordele affald i de rigtige containere.

 

Mvh

Bestyrelsen

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk