December 2014

TVP – NYT

 

Så nærmer sig julen endnu engang og der vil blive uddelt store poser til julepapir.

Poserne skal afleveres på containerpladsen og der må ikke være madrester i dem.

Visne juletræer afleveres ved containerpladsen ved det grønne affald.

Renoverings projekter

Trappeskakterne er ved at være færdige og vi har fået ordnet det meste af vores kloak- og afløbssystem. Nogle at opgaverne er vi nød til at udsætte til foråret, men det er gået pænt.

Kontrakterne er nu underskrevet så vi kan få ordnet vores hoveddøre i blokkene med svalegange og brystningerne på de 6 blokke i den såkaldte nye afdeling. Det er blokkene med nr. 301 – 315 og nr. 385 – 391.

Prisen på at få ordnet brystningerne har vist sig at blive ca. 600000,-kr. dyre end den pris vi i sin tid fik et overslag på. Vi har fået økonomisk kompensation for denne fejl og har valg at løse det finansielt ved at udsætte asfalteringen i en periode. Vi mener, at det er nødvendigt at få ordnet brystningerne. Døre og Brystninger vil blive ordnet i løbet af foråret 2015.

Vi har fået henvendelser om lånet som vi skal optage til at finansiere renoveringerne med. Vi har sparet penge op og optager ikke låner før det er nødvendigt. Skæringstidspunktet forventes at blive den 1. april 2015. Medlemmerne vil i god tid modtage information herom.

Bestyrelsen har holdt endnu et møde vedr. farven på hoveddørene og om der skal brevsprækker i . Bestyrelsen fastholder, at der skal brevsprækker i dørene. Vi finder, at det bliver for vanskeligt med alternative løsninger. Farven på dørene har et flertal besluttet skal være hvid, hvilket er den oprindelige farve.

Grønt område

Gartnere har fældet træerne og der er plantet nye. Der mangler nogen udtynding i busketterne langs vejene, men det vil blive ordnet.

 

 

Hermed vil bestyrelsen ønske alle en god jul og et godt nytår

Teglværksparken

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk