December 2015

TVP – NYT

 

Julen nærmer sig endnu engang selv om solen skinner og det er lunt i vejret, men det kan hurtigt skifte. Det har vi fået en forsmag på.

Der vil blive udleveret gennemsigtige plastik poser til papiraffald som bedes lagt i storskraldrummet. Juletræer lægges i den nye affaldscontainer til grønt.

Pas på ved afbrænding af fyrværkeri til nytår. Vi vil så nødigt have hul i vores tage.

Nyd synet – ryd op efter jer – og pas godt på hinanden.

Renoverings projekter

Siden sidste tvp-nyt i foråret er alle regnvandsafløbene blevet undersøg og renoveret bortset for et par stykker som er lidt mere besværlige, men de vil også bliver ordnet.

Vores varmeanlæg er der blevet brugt mange kræfter på at få til at fungere ordentligt. Det er styringen der er problemer med. Det blev konstateret da varmeregninger - vi fik i foråret - ikke levede op til forventningerne om besparelse.

Der er skiftet en varmtvandsbeholder i varmecentralen og sat målere på beholderne i alle varmerummene for at måle frem- og tilbageløbstemperaturer. Dem er der 4 af.

Der er af gode grunde kommet flere henvendelser til varmeregningen, som i foråret var meget anderledes end forventet. Det har først nu – efter mange måneder – været muligt at få et møde med Nordfors. Mødet vil blive holdt i løbet af januar måned 2016. Det har derfor ikke været muligt at give svar på varmeregningerne

Der har sidst på sommeren været brud på et varmerør, som er levet sat i stand og der har været en mindre oversvømmelse i en blok grundet problemer med en kloak, men den er repareret nu.

Aviscontainer er blevet flyttet og stengærdet er blevet renoveret ved stien langs jernbanen. Det så ikke pænt ud, så det er blevet meget bedre

Ved orientering om den nye gård til det grønne affald blev det beklageligvis ikke oplyst, at affaldet – som på alle andre containerpladser – skal hældes ud af plastikposerne når det afleveres, ellers vil det ikke blive fjernet.

To hvide brøndringe som til højre ved hoved indkørslen til Teglværksparken vil blive fjernet. Den lille indkørsel - længere mod vest - er ikke officiel på matriklen hvilket er et problem for redningskøretøjer, hvis GPS viser ind til bebyggelsen fra hoved indkørslen hvor ringene så står i vejen.

 Beboere har henvendt sig og spurgt om de må renoverer vinduer i deres lejlighed, hvis de selv bekoster dem. Det er der truffet beslutning om på sidste generalforsamling. Det kræver blot en skriftlig anmodning til Bestyrelsen.

 

 

Grønt område

Det har været lagt meget arbejde i at fælde og beskære træer og buske sommeren over. Stormen forleden var hård ved et par af vores store træer som væltede. Grene knækkede af og flere tagplader blæste ned. Det er nu ordnet igen

 

 

Det er kedeligt at måtte gøre opmærksom på, at alt for mange stille større ting i kældrene under blokkene. Reoler, stole og borde. Det må ikke henstilles der. Ligeledes må det være på sin plads at beboere selv aflevere indbo - som de ikke ønsker at tage med ved fraflytning - på container pladsen. Det skal ikke stå i kældrene.

 

Flere beboere har i løbet af sommeren henvendt sig vedr. hunde der støjer. Andre beboere har klaget over, at efterladenskaber ikke bliver samlet op når hunde bliver luftet.

 

Hermed vil bestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

 

Teglværksparken

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk