December 2017

Tvp – Nyt

 

Årets første sne har nu lagt sig, og vi kan håbe på, at vi får en hvid jul, selv om det ikke er så tit, at det er sket.

Der vil også i år blive omdelt hvide plastikposer til alt julepapiret som vi vil anmode jeg om at komme i de store containere, der vil blive sat op.

Juletræerne skal efter endt brug lægges i containerpladsen til det grønne, som findes ved parkeringspladsen længst mod vest.

Aviser skal fortsat lægges i de runde blå containere, der er sat op flere steder i Teglværksparke og flasker lægges i containeren midt i bebyggelsen.

 

Det grønne Område

De fleste vil hà bemærket, at vi gør meget ud af at luge ud i de meget sammenfiltrede krat foran blokkene. I første omgang foran én af blok-ene ved jernbanen og blokken længst mod vest. Meget af krattet er gået ud, hvorfor vi har besluttet at tage det hele væk og begynde forfra. Det vil give en minde, lettere og pænere beplantning.

Vi har også set os nødsaget til at fælde 5 asketræer ved banelinjen.

De hørte til vores matrikel og vores bekymring for, at de ville falde ned over banelinjen, under en af de stærke storme, var blevet for stor. Grene var allerede begyndt at falde ned og der var askesyge i dem

Et kastanje træ i hjørnet mod Skæltoftevej ved jernbanen var så medtaget af sygdom, at det også er blevet fældet.

Der vil i stedet for asketræerne blive plantet spiræa hækplanter med hvide blomster og 3 til 4 søjlekirsebærtræer for at skærme ud mod Skeltoftevej

 

Bygninger og Veje

Vi har siden generalforsamlingen arbejdet videre med at indhente tilbud på asfaltering og tilbud på at få malet udhæng, sternebrædder og vindskeder.

Vi er ved at få undersøg betonen ved blokkene med svalegangene. Der er fundet revner vi skal hà gjort noget ved. I den sammenhæng får vi også undersøgt dragere over vinduer og sålebænkene under vinduerne.

Når betonen er undersøgt arbejde vi videre med beslutningen fra generalforsamlingen om, hvad vi skal gøre med vores vinduer.

Vi har bestilt nye legeredskaber til legepladsen. Vi har mange små børn i bebyggelsen og legepladsen har stået siden 50erne. Vi skal også tage hensyn til at det er sjovt at være barn her i Teglværksparken. Legeredskaberne vil blive sat op i løbet af foråret.

 

Vi har fået en ny hjemmeside med adressen

www. Teglvaerksparken.net

 

Til slut vil vi ønske alle en god jul og et godt nytår

Bestyrelsen

December 2017

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk