Juni 2014

TVP Nyt

 

På generalforsamlingen efterspurgte man flere oplysninger hvad der sker i Teglværksparken. Det vil bestyrelsen prøve at følge på ved hver måned at sende en TVP-Nyt ud om de generelle beslutninger på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vil ligeledes sende det på vores hjemmeside: www.teglværksparken.dk .

Grønt område

Vi har besluttet – generalforsamlingen – at gøre en hel del ved vores grønne områder. Der vil løbende blive beskåret og tyndet ud i buskadserne. De er blevet meget tætte hvorfor det er nødvendigt at gøre en del ved dem, men det vokser ud igen.

I ugerne 36 og 37 vil man begynde at fælde træer. De sidste skulle gerne være fældet i ugerne 46 og 47.

Hegnet bag blok 6 med naboblokkene vil ligeledes blive fældet og nyplantet i ugerne 46 og 47.

Nye træer vil blive plantet i november og december måned.

Renoverings opgaver

Bestyrelsen er i fuld gang med at indhente tilbud på at få ordnet døre, brystninger, kældernedgange og kloakker så vi kan komme i gang med opgaverne hen over sommeren og efteråret. Asfalteringen må vi vente med til vi har ordnet vores kloakker.

 

 

 

Denne del omhandler mere hvordan vi passer på vores bebyggelse og tager hensyn til hinanden:

 

Vi skal have klippet vore hække og der har vi regler om som siger, at hækkene i blokkene med svalegange skal være færdige d. 15. jul. Og de øvrige blokke skal være færdige med klipningen senest 15. oktober.

 

Vi skal også være opmærksomme på at vores tørretumblere ikke kan klare dyner og større tæpper. De skal tørres på tørrepladserne. Vaskemaskinerne skal vi også passe på ikke at overbelaste og vi skal gøre rent når vi har benyttet rummene.

 

Kattegrus skal i affaldsspandene på containerpladsen og aviser skal i aviscontainerne.

 

Vi har nu nogle gode områder som egner sig til at grille på så vi ikke generer hinanden ved at gøre det på altanerne.

 

En fortsat god sommer til alle

 

Bestyrelsen

Teglværksparken

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk