Oktober 2013

TVP – NYT

Generalforsamling.

Bestyrelsen lovede på generalforsamlingen i maj, at der ville blive indkaldt til en ekstraordinær forsamling i efteråret for at tage stilling til forbedringer på vores bygninger, og hvordan vi finansierer dem.

Det har vist sig at være et større projekt end forventet. Selv om det skrider godt frem, så kan vi ikke nå at arrangere en forsamling om emnet før til foråret 2014.

Vi er i gang med at få beskrevet projekterne. Kloakkerne, Asfalten, Hoveddørene i blokkene 1 – 6, Brystninger i blokkene 19 – 15 og Indlagt fjernvarme. Vi skal lave et udbudsmateriale. Vi skal indhente tilbud for at få et samlet overblik over økonomien og vi skal herefter undersøge, hvordan vi får det finansieret.

 

Fjernvarme

Vi har besluttet at få indlagt fjernvarme. Vi fik et tilbud fra Nordforbrænding om, at de afholder udgifterne til udskiftning af varmeveksler. Det betyder i praksis, at vi sparer betydelige udgifter til udskiftning af vores gasfyr som er udtjent. De oplysninger vi har fået fremsendt skulle samtidig give en forventet besparelse på varmeudgifterne.

 

Hækkene.

Nogle hække er blevet klippet, men for mange er endnu ikke blevet ordnet. Vi har jo regler om, at de skal være i orden inden15. juli i de gamle blokke og senest 15. august i de nye. Problemet er bl.a. at hækkene bliver for høje og kraftige, hvorfor de bl.a. får svært ved at klare større snemængder til vinter. De bliver ødelagte, og det går ikke. Så, se nu at få det gjort.

Beboere som har svært ved selv at klare at klippe hækkene kan henvende sig til Hovedstadens Ejendomsservice ved Lars Schjerlund på tlf. 28 11 47 03. Det koster 250 kr. pr time + moms.

 

Aviser.

Vi har for mange aviser og andre blade i vores affaldsspande. Vær sød at lægge dem i avis containerne, som er beregnet til det. Det giver pladsproblemer og koster ekstra udgifter, hvis vi ikke gør det, og det er ærgerlige ekstra penge, at skulle af med.

 

Byggeaffald.

Hører til på kommunens containerplads på Bakkegårdsvej. Det kan vi ikke klare i vores egen.

 

Hjemmeside

Vi har fået vores egen hjemmeside www.teglværksparken.dk

 

Afstribninger

Vi har fået malet afstribninger til bilerne og mangler nu kun skilte så vi ikke fremover har biler på mere end 3500 kg holdende i Teglværksparken

 

Bestyrelsen Oktober 2013

Teglværksparken

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk