September 2014

TVP – NYT

Renoverings projekter

Der er nu blevet opsat en cirkulæreskrivelse som orienterer om kloakarbejdet, kældertrapper og fugningen af blok 12.

Kloakarbejde som forventes startet her i september og murerarbejdet til oktober.

Det er aftalt vi bruger parkeringspladsen foran blok 4 til skure og materialeplads, hvilke betyder, at vi som bruger denne plads i en periode må parkere andre steder i Teglværksparken.

Arbejdet med udskiftning af døre i blokkene 1 – 6 og brystninger på blokkene 10 - 15 er nu sendt i udbud og vi vil snarest få priser på opgaverne. Vi satser på, at dørene bliver udskiftet i januar måned 2015 og brystningerne herefter.

Dørene vil komme til at ligne de nuværende med brevsprække og vindue. De vil blive blå som dørene på den første svalegang og der vil blive sat trådløs dørklokke i. Navneskilte vil vi ændre, så de bliver lignende dem vi har i postkasserne.

Brystningerne vil blive i materiale som i blokkene 7 – 10 så vi får et ensartet byggeri.

Asfaltarbejdet satser vi på at begynde med når de store lastbiler er ude af bebyggelsen, så det vil angivelig blive i løbet af foråret 2015.

 

Grønt område

Fældningen af træerne er nu begyndt og ny beplantning vil ske i løbet af efteråret.

Det har været nødvendigt at fælde et kirsebærtræ foran blok 4 og piletræet foran blok 1. Kirsebærtræet var ved at gå ud og der var gået svamp i piletræet.

Vi skrev i sidste TVP-NYT at vores hække skulle være klippet inden 15. juli i de ”gamle blokke”. Der er stadig nogle som mangler. De øvrige blokke skal have ordnet deres hække inden 15. okt.

 

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

Teglværksparken

Udskriv
© 2014 Ejerforeningen Teglværksparken i Humlebæk